środa, 8 maja 2013

8 maja
Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków.
Mieliśmy okazje poznać jak działa Oczyszczalnia od podszewki. Uczestnicy poznali jak działają osadniki wtórne i reaktory biologiczne. Największym zaskoczeniem było to, że kukurydza, pestki pomidorów i pety papierosów nie ulegają rozpadowi. Obiekt ten został zmodernizowany w 2004 roku. Do rzeki Szarlejki trafiają już oczyszczone ścieki, mogą one jednak zawierać bakterie. Oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 11 ha.  Została zaprojektowana tak, by w ciągu doby mogła oczyścić 30 tys. m3 sześciennych ścieków. Oczyszczalnia jest obiektem całkowicie bezpiecznym dla środowiska.
„Centralna” jako nowoczesny obiekt jest w pełni zautomatyzowana. Kontrolno-pomiarowa aparatura najwyższej klasy czuwa nad tym, by oczyszczanie ścieków przebiegało sprawnie, bez zakłóceń i bezpiecznie, czyli z zachowaniem wszelkich niezbędnych norm i procedur.
„Centralna” ma również system automatycznego sterowania, który umożliwia szybką diagnozę zakłóceń procesu oczyszczania ścieków. Wizualizacja, raportowanie, archiwizacja i obróbka danych pochodzących z punktów kontroli jest możliwa z pulpitu dyspozytorni.


 Pod ciągłą kontrolą jest także sprzęt pracujący na terenie obiektu, a fachowcy czuwają nad tym, by zawsze był sprawny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz